I. Případ ruského dluhu

Mapování politických a ekonomických vztahů od vzniku dluhu až po deblokaci a popis současných obchodních a politických aktivit zúčastněných osob.


(Obsah může být doplňován o další získané dokumenty z archivů, informace o vývoji soudních sporů apod. Editace textu bude označena. Přístupné pouze registrovaným podporovatelům.)1. část 

Obsah:

 • Historický kontext
 • RVHP, převoditelný rubl (XTR), MBHS, MIB
 • Legislativa 80. let, obchodní vztahy se SSSR, kategorizace úvěrů
 • Okolnosti vzniku úvěrové dohody se SSSR z 10. 11. 1989, charakter úvěru
 • Sametová revoluce
 • Obsah jednání během jednodenní návštěvy nového premiéra Mariána Čalfy a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera v Moskvě dne 20. prosince 1989
 • Tlak na rychlý převod první tranše úvěru do 31. 12. 1989
 • Struktura ruského dluhu do konce roku 1989
 • Převod vládních úvěrů do správy Federálního ministerstva financí a do aktiv federace od 1. 1. 1990
 • Převody dalších dvou tranší úvěru v roce 1990
 • Krytí úvěru SBČS, dluh státu vůči Státní bance československé za rok 1990, přepočet úvěru na USD a československé koruny, vyrovnání kurzových rozdílů, dluhová služba
 • Státní závěrečný účet za rok 1990, řeč ministra financí Václava Klause ve Federálním shromáždění2. část 

Obsah:

 • Personální politika ministerstva financí po roce 1989, obcházení lustračního zákona
 • Výroční zprávy Státní banky československé za rok 1989, 1990 a 1991
 • Vykazování státního dluhu
 • Vývoj zahraničního obchodu se SSSR a následně Ruskou federací po roce 1989
 • Přechod na volně směnitelné měny
 • Zrušení RVHP3. část 

Obsah:

 • Uznání ruského dluhu a jeho přepočet na konvertibilní měnu
 • Mezivládní dohoda o uznání ruského dluhu a dodatky k této dohodě
 • Založení společnosti Falkon Capital
 • Zrušení dohody o vypořádání úvěru z 10. 11. 1989 v Dodatku č. 1  k Dohodě o uznání ruského dluhu z 21. 4. 1997 s podpisy ministra financí ČR Ivana Kočárníka a náměstka ministra financí Ruské federace A. L. Kudrina
 • Struktura deblokace ruského dluhu
 • Smlouvy státu s firmou Falkon Capital a dceřinými společnostmi
 • Obstrukce ministerstva financí při zveřejňování informací o transakcích státu spojených s ruským dluhem4. část

Obsah:

 • Svědectví z Ruska, ruská média informují o transakci
 • Postup deblokace, výtěžnost z deblokace pro Českou republiku
 • Stanovisko Ruské federace k vypořádání ruského dluhu
 • Vymáhání informací spolkem Observation post, soudní žaloby podané na ministerstvo financí ČR kvůli utajování informací o průběhu deblokační transakce5. část 

Obsah:

 • Pohledávky státu za deblokátory
 • Obchodní aktivity deblokátorů v ČR a ve světě, struktura firem, personální obsazení a propojení
 • Zapojení politické reprezentace České republiky, samospráv a úředníků do obchodních transakcí spojených s kontroverzními deblokátory a podporou nepotismu a oligarchie a ruských zájmů
 • Prověřování transakcí policejními orgány
 • Vedení pohledávek za deblokátory ministerstvem financí
 • Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve věci řízení pohledávek státem
 • Nezodpovězené otázky, na které by měl být demokratický právní stát schopen odpovědět

Fakta proti dezinformacím

Obsah zahrnující archiválie, zvukové záznamy, dokumenty a informace státních úřadů je zpřístupněn zde v odkazu.

Podpořit nás můžete poukázáním daru na č. účtu 2793773001/5500. 

Vaši podporu potřebujeme. Děkujeme.