O nás

Think tank Observation post byl založen v roce 2002 jako občanské sdružení zabývající se protikorupční agendou. Po dobu dvaceti let byl spolek znám pod původním názvem Růžový panter. Název organizace byl inspirován sérií filmů o ztraceném růžovém diamantu, jejichž komediální ráz dobře korespondoval s porevoluční absurdní realitou v České republice. Nyní však vnímáme, že společensko - politická situace dospěla do stadia, které už dávno přesáhlo pomyslnou hranici tragikomických příběhů, proto spolek rozhodl o změně názvu, který v současné době lépe vystihuje obsah spolkových aktivit.

Až do roku 2015 byl spolek aktivní zejména v oblasti státní bezpečnostní agendy, zajímal se o řadu korupčních témat a kauz, testoval funkčnost veřejné správy, úzce spolupracoval s řadou médií, což dokládá rozsáhlý mediální monitoring z tohoto období (výběr ke shlédnutí zde). Mimo jiné přispěl ke vzniku parlamentního dozorového orgánu k činnosti Národního bezpečnostního úřadu sestavením poslanecké pracovní skupiny v období, kdy byl NBÚ stále ještě po svém vzniku v roce 1998 zmítán skandály souvisejícími s organizovaným zločinem. Organizace také poskytovala poslancům a senátorům demokratických stran poradenství v oblasti bezpečnostní agendy státu.

V dalším období se spolek zajímal o problematiku samospráv a pokusil se zabránit změně zákona o zpravodajských službách, když vláda vedená Andrejem Babišem prosazovala rizikový způsob kontroly zpravodajských služeb týmem jmenovaných právníků působících vně služeb.

V posledních letech se spolek soustředil výhradně na bilancování své předešlé činnosti. Dříve započatá významná témata, která přesahují do současné doby, rozvíjí, doplňuje o kontextuální informace a zajišťuje k nim podstatné dokumenty, mimo jiné také ty, které byly po třiceti letech ze zákona uvolněny z archivů.

Spolek nyní tato témata postupně publikuje v jednotlivých etapách pod společným názvem "Růžový panter a Černá labuť". (Černá labuť neboli teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné je předvídat. Zdroj: Wikipedie). Prvním tématem je případ ruského dluhu. Spolek Observation post zjistil, že není pravdou, že celý ruský dluh je pozůstatkem totalitních Československo - sovětských obchodních vztahů, ale že jeho podstatná část vznikla podezřelým způsobem až po Sametové revoluci. Další témata spolek zveřejní postupně v budoucnu. Spolek také komentuje některé vybrané aktuální události, které mají určitou souvislost k tématy, která jsou předmětem bilancování spolku.

Organizace dříve pracovala převážně na základě dobrovolnické služby, v některých obdobích do roku 2015 čerpala menší vládní granty (USA) a granty nadací, podpořilo ji také několik firem a řada soukromých dárců. V současné době z důvodu zachování nezávislosti spolek usiluje pouze o podporu soukromých dárců. Podpora veřejnosti je pro činnost spolku důležitá pro zajištění chodu organizace a také pro zpětnou vazbu ve společnosti. Zpracovávání konkrétních témat vyžaduje značné množství pracovního času a také je nutné hradit provozní náklady.

Pracujeme pro demokratickou společnost. Předkládáme veřejnosti fakta v kontextu doby. Některé události, které jsou z různých důvodů významné pro budoucí vývoj naší společnosti, sledujeme dlouhodobě, v čemž jsme mezi nevládními organizacemi v České republice výjimkou. Např. případ ruského dluhu průběžně monitorujeme od doby vzniku organizace, tedy více než 20 let. V tom je náš spolek ojedinělý, neboť nepracuje v rámci projektového řízení, které je pro tento účel nevhodné. Události vybíráme nejenom podle míry jejich závažnosti, ale také podle toho, zda jsme k nim schopni zajistit dostatek věrohodných informací. Proto jsou námi vybrané případy často určitou demonstrativní ukázkou jakéhosi "modus operandi" používaného ve veřejném prostoru vlivovými skupinami, které mohou být prostřednictvím politické korupce, nelegálních aktivit a dezinformační manipulace sofistikovanou bezpečnostní hrozbou demokratického právního státu, tak jak jej současná společnost chápe na základě své Ústavy a ukotvení v euroatlantickém demokratickém prostoru. Zastáváme názor, že bez pravdivých ověřitelných informací nemůže existovat svobodné rozhodování. 

Kontakt:

Observation post, z.s.

IČO: 265 95 559

e-mail: info@ruzovypanter.cz; 

Spolek zastupuje Iveta Jordanová. 
Kontakt: ivetajordanova@ruzovypanter.cz


Výběr z mediálního monitoringu spolku:


Logo ke stažení: